Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ህዝባዊ ባይታ ዝኸፈተ ማዕበል ህዝቢ ኣብ ዋሺንግቶን ዲ.ሲ

Filed under: Events — eritrearealclearpolitics @ 1:26 pm

ኣብ 29 ጥቅምቲ 2007 .. ብዝተፈላለዩ ኣባላት ተቃዉሞ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ ብትንሳኤ መንእሰያት ንለዉጥ ዝስሙ ሲቪካዊ ማሕበር ዝተወደበ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከምዝተኻየድ ኣብ ኣዝማሪኖ.ኮምን ድምጺ ፈነወ ኣመሪካ ብቋንቃ ትግርኛ ተኻታቲለ። ስእሊ ተዛራባይ ስለዝኾነ ድማ ነቲ ስእሊ ብጽሞና ናይ ተስፋን ራህዋን፡ ናይ መኸተን ጽንዓትን  ስሚዒታት ኣብ ገጻት ተሳተፍትን ዘልዓልዎም ጭርሖታትን ነቢበ።

ተሳተፍቲ ባዕሎም ከምዝግምግምዎ ኣስታት 500 ብዝሒ ዝቁጸር ተሳተፍቲ ከምዝነበርዎን፡ ተሳተፍት ሰልፈኛታት ድማ ካብ ዝተፈላለያ ስቴታት ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን ከምዝመጹ ይሕብሩ።

http://maitemenay.com/coppermine/displayimage.php?album=31&pos=11

ነቲ ስእልታት ናይ  ሰላማዊ ሰልፊ ክትዕዘብ እንኮሎኻ ድማ ክልቲኡ ጸወታታት ማለት ደቂንስትዮን ደቂተባዕትዮን፡ ብዕድማ ድማ ትሕቲ ዕድመ፡ መንእሰያት፡ ማእከላይ ዕድመ፡ ኣረጋዉያን ከምተሳተፍዎ ተንብብ እሞ፡ ሒጂ ሊላይ!!!!!!!!! ህዝብና ወዱ ጓሉ ቢኡ ንእሽታኡ ከም መርፍእን ፈትልን ይላፈን ኣሎ ዝብል ስምዒታት የጓሃህረልካ። እዚ ሎሚ ተኻይዱ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ብዕብየት ተሳተፍቱ ከም መቀጸልታ ናይቲ ቕድሚ ሕጂ ኣብ ሃገረ ጀርመ 22 መስከረም2007 .. ኣብ ፍራንክፈርት ተኻይዱ ዝነበረ ገይረ ስለዝግምግሞ “”ህዝባዊ ባይታ ዝኸፍት ማዕበል ህዝቢ ኢለ ሰይመዮ“” ኣለኹ።

 

ከም ኩሉ ንጥፈታትን ማሕበራዊ ህይወትን ፍጽም ዘይኮነ፡ እዚ ዝተካየደ ላማዊ ሰልፊ እዉን ፍጹም ክኸዉን ከምዘይኽእል ርዱእ እዩ። ቀጺለ ጋዜጠኛ ድምጺ ኣመሪካ ምስቶም ሰልፈኛታት ማለት ምስ ኣቶ ወልዱ ገብራይ፡ ኣቶ የማነ ነጋሽ፡ ወይዘሮ/ወይዘሪት ኣዜብ ሃብተማርያምን ካብቶም ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወደቡን ዝመርሑን ዝነበሩ ኣባል ትንሳኤ መንእሰያት ንለዉጥን ኣብ ኣመሪካን፡ ኣባል ምንቅስቃስ ኤርትራዉያን ናይ ዶቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኣቶ ፍስሃየ ገብረእግዛኣብሄር ሰሚዔዮም ነይረ።

 

http://cs.asmarino.com/?itemid=524 ጋዜጠኛ ዳርጋ ነዞም 4 ዜጋታት ሓንቲ ተራር ሕቶ እዩ ዝሓቶም ዝነበረ።

 እታ ሕቶ ድማ “”ኣብ ጭርሖታትኩምን ድምጽኹምን መግለጺ ጃንዳይ ፍሬዘር ንድግፍ ዝብል እዩ። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሃገር መወልት ግብረሽበራ መዝገብ እንተኣትያ ንኣኹም ከም ኤርትራዉያንኣመሪካዉያን ክጸልወኩም ኣይክእልን እዩ?”” ትብል እያ።

 

ብወገን ኣቶ ወልዱ ገብራይን ወይዘሮ/ወይዘሪት ኣዜብ ዳርጋ ኣይክእልን እዩ! ሓደጋታት ካይወሰድካ እዉን ለዉጥ ዝርከብ ኣይኮነን ዘስምዕ መልስ ክህብዎ እንኮሎዉ፡ ብወገን ሓደ ካብቶም ወደብትን መራሕትን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝኾነ ኣቶ ፍስሃየ ገብረግዝኣብሔር ድማ፡ እዚ ፍጹም ኣብ መደብናን ዕላማናን ዘይነበረ ጠለብ እዩ፡ ከም ዉልቀይ ይኹን እቲ ንኣይ ዝወከለኒ ማሕበር እዉን ከምኡ ዝኣምን ኣይኮነን። ብወገነይ ዉልቃዊ ርእይቶ ናይቶም ብሃልቱ እንበር ንዓና ዝዉክል ኣይኮነን ብምባል ይገልጾ። ዛጊት እዉን ህዝቢ ኤርትራ ንሽግሩ ባዕሉ ክፈትሕ ከምዝኽእል እየ ዝኣምን ይብል።

 

ጌጋ ድኣ ይኽላኣለይ ድኣ እንበር፡ ካብቲ ኣባህላታት ሓንቲ ተራር ግንዛቤ እየ ኣጥርየ። ተሳተፍቲ እቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ዕላምኦም ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለዉጥ ንክመጽእ ዝጠልቡ ምኻኖምን፡ ኣብ ብልሓት ኣማጻጽኣ እቲ መሰረታዊ ለዉጢ ዝድለ ዘሎ ድማ ገሊኦም ብዉሽጣዊ ማሕበራዊ ጸጋታትና ክመጽእ ኣለዎ ቃልስና ድማ ፍትሓዊ ቃልሲ ስለዝኾነ መንግስት ኣመሪካ ሓገዛትኩም ኣይፈለየና ዝብል ክኸዉን እንከሎ፡ ብኣንጻሩ ድማ መንግስት ኣመሪካ እቲ ብጃንዳይ ፍሬዘር ተሓሲቡ ዘሎ ንኤርትራ ኣብ ሃገር መወልቲ ግብረሽቤራ ምስፋር ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊኡ ክትኸዱ እዉን እንትርፎ ደጌፌታ ተቃዉሞ የብልናን ዝብል እዩ። እቲ ልዕሊኡ ማለት ድማ መንግስት ኣመሪካ ነቲ ስርዓት እለዩልና ዘስምዕ እዩ።

 

ዝኾነ ሰብ ድላዩ ክኣምንን፡ ንዝኣመነሉ ክቃለስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክምንዝዖ ዘይኽእል ባህርያዉን ብጹእ ሰብኣዊ መሰሉን እዩ። ዝኾነ ሰብ ግን ንዉልቑ ዝዉክእል እንበር ንህዝቢ ዝዉክል ከምዘይኮነ እዉን ክፈልጥ ግቡእ እዩ። መሰል ካብ ግቡእ ፈሊኻ ዝዝዉተር ኣይኮነን።

ነቲ ብምልካዊ ስርዓት ... ካይዛረብ ብኣፉ ተዓቢሱ ዘሎ፡ ካይጽሕፍ ብኢዱ ተሞቂሑ ዘሎ ህዝብና ድምጹን ኣፉን ኬና ድሌታት ህዝብና ንሕና ክንጠልበሉ ኢና ተባሂሉ “”ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሃገር መዋሊት ግብረሽበራ መዝገብ ትስፈር፡ ልዕሊኡ እዉን መንግስት ኣመሪካ ድላይኩም ግበሩ“” ጠለብ ህዝቢ ኤርትራ ድዩ?

ነዚ ጠለብ እዚ ጠለብ ህዝቢ ኤርትራ ምኻ ብኸመይ መርትዖታት ይምኽነ? መንከ ወከልቲ እቲ ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ጌይርኩም?

እዚ ጠለብ እዚ ብቀጥታ ብዘይካ ነቲ ምልካዊ መንግስቲ፡ ነቲ ኣብ ዉሽጥን ወጻኢን ዘሎ ህዝቢ ብኣሉታ ክጸልዎ ኣይክእልን እዩ? ዘይክእል እንተኾይኑ ብኸመይ ይምኽነ?

መንግስት ኣመሪካ ንኤርትራ ኣብ ሃገር መዋሊት ግብረሽበራ መዝገብ ኣመሪካዉያን ክስፍርዋ ናትኩም ምኽሪ ወይ ቡራኼ ዘድልዮም መንግስት ድዮም?

ኤርትራ ኣብ ሃገረ መወልት ግብረሽበራ መዝገብ እንተኣትያ፡ ብመሰረት እቲ ኣብዚ ኣዋንዚ ኣመሪካዉያን ዝሰርሕሉን ዝናጣጠፍሉን ዘለዉ ዕላማታት ግብረሽበራ፡ ነቲ 50% ክፋልን ኣካልን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኾነ ኣማኒ እስልምና ከመይ ክጸልዎ እዩ? ብዘይካ እቲ ስርዓት መጀመርታ እቲ ኣማኒ እስልምና ዝኾነ ህዝብና ግዳይ ተጠቃዒ ናይቲ ዉሳኔ ኣይከዉንን?………... ቡዛሓት ሕቶታት ከላዓል ዝኽእል ለብ እዩ።

ብዝኾነ ዝባሃል ተባሂሉ ስለዘሎ፡ ዳግም ዝምለስ ነገር ኣይኮነን። ነቲ ተሞክሮ ኣቃልቦ ሂብካ ብዛዕብኡ ምዝራብ ንመጻኢ መስመር ምትኽኻል ክኸዉን ስለዝኽእል ጥራይ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ።

ኣብ መደምደምታ ሓተታይ እቲ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ኣዝዩ ህዝባዊ ባይታ ዝኸፈተ ማዕበል ህዝብን፡ ንጠለባት ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ እዩ። ክቅጽልን ክታባባዕን ክንኣድን ዝግብኦ እዉን እዩ። ፍጹም ዝባሃል ነገር ለዘየሎ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት፡ ዝነበሮ ኣሉታዊ ዙርቃታትን ጽልዋታትን ድማ ንድሕሪ ሕጂ መቃጻጸሪ መካኒዝም ክግበረሎም ኣገዳሲ ምኻኑ ብምልባዉ ርእይቶይ ክዓጹ ይመርጽ።

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: