Eritrea real clear politics's Weblog

January 2, 2010

ዋዕላ ሓድነት ሰለስተ ሰልፍታት፡ ስልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ፡ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሃገረ-ጀርመን

Filed under: News — eritrearealclearpolitics @ 2:25 pm

ዋዕላ ሓድነት ሰለስተ ሰልፍታት፡ ስልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ፡ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሃገረ-ጀርመን

ካብ 29 ክሳብ 31 ታሕሳስ 2009 ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቕስ፣ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራን ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን ኣብ ሃገረ ጀርመን፡ ከተማ ፍርንክፈርት ዕውት ናይ ሓድነት ወይ ምጽንባራዊ ዋዕላ ኣካይዶም ኣለው። እዚ ሲዑቡ ዝቀርብ፡ ነዚ ዝምልከት ሓጺር ጸብጻብ እዩ።

ሓድነታዊ ዋዕላ ሰለስተ ኤርትራውያን ሰልፍታት፡ ብዕለት 29 ታሕሳስ 2009  ልክዕ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣቦ ወንበራት ሰለስቲኡ ሰልፍታት፡- 

         ኣቦ ወንበር ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር

         ኣቦ ወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ፡ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ

         ኣቦ ወንበር ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ ኣምባሳድር ኣድሓኖም ገብረማርያም

ንኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰለስቲኡ ሰልፍታት መሪሖም ናብ ኣደራሽ ዋዕላ ድሕሪ ምእታዎም። ኣቶ ንጉሰ ጸጋይ ኣባል ሓባራዊ ሽማግለ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ሰላምታ ኣቕረበ። መድረኽ ከኣ ንኣቦ ወንበራት ሰለስቲኡ ሰልፍታት ተመሓላለፉ።

ካብ’ዚ ቀጺሉ ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር ዘቕረቦ ናይ መኽፈቲ ሓድነታዊ ዋዕላ፡

ንሕና ኣብዚ ታሪኻዊ ሰዓት፡ ኣብዚ ታሪኻዊ ቦታ ዋዕላ ተረኺብና፡ ድሕሪ ሕጂ ንድሕሪት ዘይንምለሰሉ ሓደ ሰልፊ ንምምስራት እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርና ንዕለት 31 ታሕሳስ ንድምድሞ ዋዕላ ኸኣ ሓደ ሰልፊ ንምዃን ኢና ሎሚ ንሕና ነቲ ህዝብና ብዓቢ ሃንቀውታ ዝጽበዮ ዘሎ መዓልቲ በጺሕና ኣለና እሞ፡ እዚ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ብዓወት ተዛዚሙ፡ ንህዝብና ካብ ፍጹም ምልካዊ ጭቆና ሓራ ከነውጽኦ ንቕሓትና ክብ ኣቢልና ቃልስና ከነሕይል እምነትና እዩ።

ኢሉ ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር።

ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ብምቕጻል፡

ንሕና ኣብ ቅድሚ ክልተ ኣገደስቲ ምርጫታት ንርከብ። ወይ ከም ጨው ከሚካዊ ምትሕውዋስ ምግባር ወይ ድማ ከም ዕፉንን መሸላን ኣካላዊ ምትሕውዋስ ምግባርዩ። ጨው ናይ ክልተ ጥረ ነገራት፡ ሶዲዩምን ክሎሪንን ውጽኢት እዩ። እዚ ምጽንባር ካብ ሓድሕዱ ዘይፈላለ ቅመማዊ ምትሕውዋስ ዘለዎን፡ ጣዕሚን መቐረትን ዝህብን እዩ። ክትፈላልዮ እንተደሊኻውን ብቐሊሉ ክፈላለ ኣይከኣልን። እቲ ካልኣይ ምርጫ እንተኾይኑ፡ ከም ዕፉንን መሸላን ኣካላዊ ምትሕውዋስ እዩ ዝኸውን። እዚ ድማ ብቐሊሉ ተኣሪዩ ክልለን ክፈላልን ይኽእል። ሓዊ እንተበልዖ ድማ ይነድድን ናብ ሓሞኽሽቲ ይቕየርን። ምእንቲ ንሕና ከምቲ ዘይፈላለ ቀመም ጨው ክንከውን እንተመሪጽና ሓደ ብምዃን ዕዉታት ክንኸውን ኢና። ናይ ህዝብና መቐረት ስለ ዝኸውን እዚ እቲ ምርጫና እዩ። ካብ ሕጂ ሓደ ኮይና ኢና። ዝፈላልየና ከኣ የልቦን። እንቋዕ ከኣ ኣብ ኣብጽሓና።ኢሎም ኣምባሳደር ኣድሓኖም።

ኣቦ/ ወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ኣቶ ተስፋንከኤል ዮውሃንስ ብወገኑ፡

እዚ ሎሚ ተበጺሑ ዘሎ ሓድነት ብዙሕ ዝተደኽመሉን ዝተሰርሓሉን ምኽንያት ኣገዳስን ህዝብና ዝሓቶ ዝነበረን ዘሎን ስለ ዝዀነዩ። ነዚ ስርዓት ንምልጋስ ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ዓቢ ዓወት ከጓናጽፈና ዝክእል ታሪኻዊ ስጉምቲ እዩ። ነዚ ኸኣ እንቋዕ ሓጒሰና ክብል እፈቱ ድሕሪ ምባል፣ ቀጺሉ ኣቶ ተስፋንክኤል፡

ኣብ ዘሓለፈ ናይ ቃልሲ ዓመታት 80 ምእታዊት ተሰማሚዕና ከነብቕዕ ኣብተን 20 ሚእታዊት ኮለል ንብል ነይርና። ሎሚ ግን በዘን 20 ምእታዊት ፋሕ ብትን ክንብል ኣይግባእን ኢልና ቆሪጽና ተበጊስና፡ ክንዕወት ክኢልና። ሕጂ ድማ ዝፈላልየና እኳ ዘየለ እንተኾነ ንኣሽቱ ፍልልያት ምስ ዘጋጥሙ በዚ ንድሕሪት ክንምለስ ኣይኮናን። በቲ ዝበዝሕ ስምምዕ ኢና እንደፍእ። ንድሕሪት ክመልሰና ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘይህሉ ድማ ደጊመ ከረጋግጸልኩም እፈቱ። ንሕና ሓድነት ምጽውዋር ትዕግስቲ ተማሂርና ኢና ነዚ ዕጥቂ ተዓጢቕና ከኣ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ወሪዱን ዝወርድን ዘሎ ሓደጋን ኣደራዕን ምንጪ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ንምስጓግ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ። ዓወትና ኸኣ ናይ ግድን እዩ።

ክብል ኣቶ ተስፋሚካኤል መደረኡ ደምደመ።

ዋዕላ ሓድነት በታ ዝተመረጸት ስክርታርያ ዋዕላ ሓድነት እንዳተኣልየ ‘ዩ ስርሑ ቀጺሉ። እዞም ስዕቡ ኣባላት ድማ ኔሮምዎ፦

         ብኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል(ደጊጋ)

         ዶር/ ተስፋይ ስብሃቱ፡

         ኣቶ ሓምድ ድራር፡ ከምኡውን

         / ኤርትራ ኣልኣዛር

ኣብ’ዚ ዋዕላ’ዚ፡ ሓደ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ሓደ ቅዋምን ጸዶቖም ኣለው። ብመሰረት ’ዚ ዝጸደቐ ቅዋም፡ ስም ዝተጸናበረ ውድባት፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ተወሲኑ።

ዋዕላ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣኼባ፡ ነቶም መሪሕነታት ናይ ሰለስቲኡ ውድባት ብምጽንባር፡ መሰጋገሪ ባይቶን 24 ዝኣባላቱ መሰጋገሪ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣቝሙ። ከምኡ ውን፡ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት 11 ክፍልታት ወይ ኣብያተ-ጽሕፈታት ክህልዎ ወሲኑን ሓለፍቲ ናይ’ዘን ክፍልታት እዚኣተን መዚዙን ኣሎ።

ዝርዝር ኣስማት ናይ ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ሓለፍቲ ክፍልታትን ከኣ፡ ከም’ዚ ዝስዕብ እዩ፦

         ወልደሱስ ዓማር፡ ኣቦ መንበር

         ሓምድ ድራር፡ ሰክረተር

         ኣድሓኖም ገብረማርያም፡ ሓላፊ ክፍሊ ወጻኢ ዝምድናታት

         ተስፋሚካኤል ዮሃንስ፡ ሓላፊ ክፍሊ ስርርዓዊ ጕዳያት

         መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ሓላፊ ክፍሊ ዜናን ባህልን

         ዑስማን መሓመድ፡ ሓላፊ ክልፊ ውሽጣዊ ጕዳያት

         ደስበለ መሓሪ፡ ሓላፊ ክፍሊ ገንዘባዊ ጕዳያት

         እስማኤል ናዳ፡ ሓላፊ ክፍሊ ማሕበራዊ ጕዳያት

         መሓመድ ኣደም ኣርትዓ፡ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርትን ምልመላን

         ኤርትራ ኣልኣዛር፡ ሓላፊት ክፍሊ ጕዳያት ደቂ ኣንስትዮ

         ዶር. ኣክሊሉ ግርማይ፡ ሓላፊ ክፍሊ ጕዳያት መንእሰያት

         ኣማኒኤል ሃብተ

         ኣስመላሽ ገብረዝጊ

         ብርሃነ ተስፋጋብር

         ኢሳያስ ኣስፍሃ

         ምሕረት ገረሱስ

         መኰንን ሃይለ

         መስፍን ሓጐስ

         መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም

         መሓመድ ኑር ኣሕመድ

         ረዘነ ተስፋጽዮን

         ዶር. ተስፋይ ስብሃቱ

         ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)

         ዮናስ ገብረኣምላኽ

 

 

እዚ ሓድሽ ናይ ሓድነት ስምረት፡ ወግዓዊ ደምዳሚ መግለጺ ዘርጊሑ ኣሎ። ትሕዝቶኡ ይስዕብ፦

ምጽንባራዊ ዋዕላ፡  ናይ ጥሜትን ስደትን ሃለዋት ህዝብና ኣብ ዘስግእ ጥርዚ ኣብ ዝበጽሓሉ፤  ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ጐረባብቲ ሃገራት ብዝገብሮ ዘሎ ጣልቃ ኣእታውነትን ውሳኔታት ኣህጕራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጻም ብቐጻልነት ከርእዮ ዝጸንሐ እምቢታን፤ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ ኣብ ዝወሰነሉ ኵነታት ብሓደ ሸነኽ፤  ብኻልእ ሸነኽ ከኣ፡ ተመሳሳሊ ራእይ ዘለዎም ኣባላት ውድባት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ነንሕድሕዶም ክቀራረቡ ኣብ ዝጀመርሉ እዋን እዩ ተኻይዱ።

 

ዋዕላ፡ ነቲ ብሓባራዊ መሪሕነታዊ ሽማግለ እተሰናድኤን፣ ብመሰረታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ብዝርከቡ ኣባላት መሪሕነታትን ኣብ ኣኼባታት፡ ኣብ ሰሚናራትን ዞባዊ ዋዕላታትን እተዘተየሎም ንድፊ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ቅዋምን ብዕምቈት ተኻቲዑን፡ ክመሓየሹ ኣለዎም ንዝበሎም ዓንቀጻት ኣመሓይሹን ኣጽዲቕዎም።

 

ብመሰረት ዝጸደቐ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ቅዋምን ስም ናይ ብምጽንባር ናይ ሰለስቲኡ ውድባት ዝቐውም ዘሎ ሓድሽ ውድብ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ወሲኑ። ከምኡ ውን፡ ኣርማኡ ንሓድነት ዘመልክት ስሙር ቅልጽም ክኸውን ብምሉእ ዕግበት ተሰማሚዑ። ብተወሳኺ ዋዕላ፡ ኣብ ኵነታት ዝለዓሉ ዘለዉ ኣገዳስቲ ፖለቲካዊ ጕዳያት ኣልዒሉ ብዕቱብነት ድሕሪ ምምይያጥ ውሳኔታት ወሲዱ። ኣብ ርእሲኡ፡ ብመሰረት ስምምዕ ዝተገብረሉ ቅዋም፡ መሰጋገሪ ማእከላይ ባይቶን መሰጋገሪ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብምጽንባር ናይ ሰለስቲኡ ውድባት ኣቝሙ።

 

ዋዕላ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ሕልሚ ዝነበረ ሓድነት ጋህዲ ንምግባር፡ ብኵሎም ኣባላት ሰለስቲኡ ውድባት ዝተገብረ ተወፋይነትን ዝተኻየደ ጻዕርን መጐሱን ኣድናቖቱን ገሊጹ። ከምኡውን፡ መስርሕ ሓድነትና ክዕወት ኣብ ጐድንና ደው ኢሎም ሞራላውን ንዋታውን ደገፋት ዘበርከቱልና ኤርትራውያን ዜጋታት፡ በርገሳውያን ማሕበራት፡ ተቓወምት ውድባትን ፈተውቲ ሃገራትን ክብ ዝበለ ምስጋና ኣቕሪቡ። ነዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝተወልደ ንህዝብና ጩራ ናይ ተስፋ ዝሃበ ሓድሽ ሰልፊ ክድግፍዎን፣ ህዝብና ድማ፡ ኣብ ጐድኑ ክዓስልን ጻውዒቱ የቕርብ።

 

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ናይ ስርዓት ተዋፊሮም ዘገልግሉ ዘለዉ ስቪላውያን ሰራሕተኛታትን፡ በቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ኣካል ናይ ጭቁን ህዝቢ ምዃኖም ብምግንዛብ፣ ኣብ ጐድኒ ናይቶም ምእንቲ ለውጥን ዲሞክራስን ዝቃለሱ ዘለዉ ተቓወምቲ ሓይልታት ደው ክብሉ ምጽንባራዊ ዋዕላ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ይጽውዕ።

 

ንኵሎም ፈተውትና ብሓፈሻ፡ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ሃገሮም

ክንንቀሳቐስ ማዕጽኦም ኣርሕዮም ብምቕባል ንዝገበሩልና ምትሕብባር ዋዕላና ደጊሙ ክብ ዝበለ መጐሱ ይገልጽ።

 

ኣብ መደምደምታ፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ናይ ጭቆና

መሓውራቱን ዝወሰዶ ማዕቀብ እናደገፈ፡ ንህዝብና ዘይጐድእ ማእቀብ ክኸውን ዋዕላ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተማሕጺኑ። ከምኡውን፡ ስርዓት ህግደፍ፡ ካብቶም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራዊ መበቈል ዘለዎም ዜጋታት፡ ዘኽፍሎ 2 ሚእታዊት መሕወይ ግብሪ ደቅኹም ኣህዲምኩም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ወለዲ ዘውርዶ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ፣ ንወጻኢ ዝገሹ ኤርትራውያን ዘትሕዝዎ ትሕጃወዘተ ምስ ኵሉ ሕጋውን ፍትሓውን ኣሰራርሓ ዘይሳነ፡ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጋጮን ንናጽነት ናይ ምንቅስቓስ ዝግድብን ስለዝዀነ ብትሪ ንዅንኖ። ኣህጕራዊ ማሕበረሰብ ድማ፡ ነዚ ኢሰብኣዊ ዝዀነ ተግባራት ደው ከብል ኵሉ ዝከኣሎ ክገብር ጸዊዑ።

 

ንሓባራዊ ብድሆታት ብሓባራዊ ቅልጽም ንመክት!

ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንሰማእታትና

 

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

31 ታሕሳስ 2009

 

ኣብ ታሕቲ ስእሊታት ትዓዘብ፡-

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: