Eritrea real clear politics's Weblog

August 9, 2010

ኣዋጅ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:01 pm

Monday, 09 August 2010 11:53

ህዝቢ ኤርትራ ካብ መዋእል ኣትሒዙ ኣብ ዓበይትን ንኣሽቱን ሃገራውን ከባብያውን ስጋብ ዝተሓቱ ማሕበራውን ህዝባውን ሕቶታቱ ብመገዲ ዘተን ዋዕላን መጻኢ ጉዳይ ሃገሩን ክሰማማዕን ክውሰንን ጸኒሑ ኢዩ። እዚ ሕጂ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2010 ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ መቐጸልታ ናቱ ኢዩ።

ሎሚ፣ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ትሕቲ መላኺ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ተረጊጹ፣ ኩሉ ዓይነት ጭቆናን ጸቕጥን ማለት ብሄራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላውን፣ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ መዘና ዘይብሉ ኩሉ መዳያዊ ምግፋፍ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቱ ጢሒሱ ይርከብ። እዋን ዕዋላ፣ ኣብ ደረጃ ፍጹም ምንቁልቋል ሃገር፣ ከም ሳዕቤን ድማ ናይ ምብታን ሓደጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብና ዘንጸለላወሉ፣ ዜጋታትና ኣብ ማእሰርትን ማሕዩርን ቅትለትን ዝሳቐዩሉ፣ ኣማኢት መዓስከራት ተኸፊቱ ህዝብና ብኣልማማ ኣብ ኣብያተ ማኣሰርቲ ኣብ ዘለዉሉ፣ መራሕቲ ሃይማኖታትና ከይተረፉ ግዳያት ዝኾኑሉ ህሞት ኢዩ ዝካየድ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ዘሎ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ግዳያት ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻዊ ደረጃ፣ እዛ ሃገር እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኲናት ኣብ ዘይብሉ ግዜ ዝለዓለ ቁጽሪ ስደተኛትት እተፍልፍል ምዃና ተረጋጊጹ ኣሎ። ብፍላይ መንእሰያት ብብዝሒ ንስደት ኣብ ዘምርሑሉን፣ ኣብ ፈቐዶ ሰሃራን ባሕርን ዝጠፍኡሉን፣ እቲ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ግዱድ ሰፈራታት ዘስዓቦ ደሞግራፊያዊ ምልውዋጥን ዝፈጥሮ ዘሎ ህዝባዊ ምምዝባላትን ኣብ ዘለወሉ እዋን ኢዩ። ልዕሊ 330 ዝተጋብእዎ ዋዕላ ብኸምዚ ዝስዕብ ኔሩ። 10 ውድባት ኪዳን፤ ካብ ኪዳን ወጻኢ ዘለዋ ፖለተካዊ ብሄራውን ውድባት፤ ወከልቲ ሲቪክ ማህብራት ካብ ሱዳን ኢትዮጵያ ጁቡቲ ማኣከላይ ምብራቕ ኣውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳን ኣውስትራልያ ኒው ዚላንድ፤ መራሕቲ ሃይማኖት፤ ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ፤ ወከልቲ መንእሰያት፤ ወከልቲ ስደተኛታት፤ ወከልቲ ገዳይም ተጋደልቲ፤ ወከልቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ዜና ማዕከናት፤ ምሁራትን ነጻ ዜጋታትን፤ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ተረኺቦም።

ብውድዓዊ ኩነታት ክንዕዘቦ እንከለና፣ እዚ ዋዕላ እዚ፣ ሃገርናን ሕዝብናን ብሰፍ ዘይብል ኩሉ መዳያዊ ጭቆና እናተሳቐየ በቲ ሓደ ወገን፣ ጠገለ ዘይብሉ ናይ ህ.ግ.ደ.ፍ. ግዳምን ውሽጣውን ተጻባኢ ፖሊሲታቱ ዘኸተሎ ጎነጽ ምስ ጎረባብትን ማሕበረ ሰብ ዓለምን፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ማእከል ሽበራ ብምዃን፣ ኣብ ፍጹም ከበባ ተነጽሎ ተሳጢሑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኢዩ ዝካየድ ዘሎ ኢዩ።

ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፣ ቀንዲ ዕላማኡ ሃገርናን ሕዝብናን ካብዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ኩነታት ፍጹም ንምንጋፍን ብኡ ኣቢሉ እውን፣ ኩሎም ኤርትራውያን ብሓባር ተኸባቢሮም ዝነብሩላ ሃገር ምእንቲ ክውንኑ ዘኽእሎምን ምዕቃብ ሃገራዊ ሓድነትን ምፍጣርን ሕድሕዳዊ ምትእምማንን ኢዩ።

ነቶም ጠንቂ እዮም ዝበሃሉን በብግዜኡ ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ነቲ ፍልልያት ክዓሙቕ ዝፍተን ዘሎ ቅርሕንትን ጽልእን ለልዮም ብክፉት ልብን መንፈስን ብምዝታይ ዘተኻየደ ሓድነት ናይ ምርግጋጽ ስጉምቲ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኤርትራውያን ንሕድሕዳዊ ወጽዓታቶም ተቐቢሎም ዝፈጠርዎ ምትእምማን ዝበጽሕዎ ምርድዳእን መለለዪ ናይዚ ሃገራዊ ዋዕላ ኢዩ ነይሩ።

ንሃገራዊ ሓድነቶም ከም ቀንዲ ጠንቅታት ዝኾኑ ሕቶ ብሔር፣ ሃይማኖትን፣ ቋንቋን ብኽፉት ልብን ናይ ምትሕልላይ መንፈስን ብትብዓት ዘትዮም ኣብ ሓባራዊ ውሳነ ምብጽሖም፤

ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ናይ ፈላሊኻ ግዛእ እኩይ ሜላ፣ ኣብ ልዕሊ ብሔራትናን ሃይማኖታትናን ቋንቋታትናን ብደረጃታቱ ዝፈላለ ክሳብ ምጽናት ዝኾነ ገበናት፣ ብናይ ሓባር ተረድኦ ብምውጻእ ሓድሕዳዊ ምትእምማን ሕዝቢ ብምፍጣሮም፤

 ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብዚ ብዓቢ ሃገራዊ መንፈስ ዝተኻየደ ምርኻብ ካብ ዝዘተየሎም ዓበይቲ ጉዳያት እዚ ዝስዕብ ወሲኑ።

ውሳነታት፤

 1. ተሳትፎ ኩሉ ክፍልታት ሕብረተሰብናን ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጥን ዘረጋግጽ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ  ሓደ ዓመት ክግባእን ካብኡ ሕጋዊ ሃገራዊ ባይቶ ክምዘዝን ዋዕላ ወሲኑ። ነዚ ዕማም እዚ ንምስልሳል ከኣ፣ 53 ዝኣባላታ ሃገራዊ ኮሚሽን ብምምዛዝ፣ ንድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘሎ ግዜ ንኣወንታዊ ተመክሮታት ቅዋማት 1952 1997 ከምኡ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ስቪካዊ ማሕበረሰባትን ዝመጸ ንድፍታት ምርኩስ ብምግባር፣ ሓባሪ መንገዲ /Roadmap/ መስጋገሪ መድረኽን ንግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝገዝእ ንድፊ ቅዋም ንምንዳፍ ተዳሉ ኮሚቴ ክትምዘዝ ወሲኑ።
 2. ኣብ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ብረታዊ ተጋድሎ ዝተረጋገጸ ሓድነት ህዝብን ሃገርን ምትራር። ኣብዚ እዋን  እዚ  ኣብ ኤርትራ ብሄራዊ ወጽዓ ምህላዉ ብምርግጋጽ፣ ሕቶ ብሄራት ደሞክራስያዊ መሰል ምዃኑ ዋዕላ ኣረጋጊጹ። ስለዝኾነ ኸኣ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ብሄራት ኣብ  ትሕቲ  ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ምርግጋጽ። ከምኡ እውን እቲ  መሰል ኣብ  መጻኢት  ኤርትራ ብደረጃ  ቅዋም  ክርአ ከምዘለዎ  ዋዕላ ወሲኑ።

 

 1. ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ፣ ብ1991 አብ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ  ዝመጽእ ጀሚሩ  ንኩሎም  ሃይማኖታትን እምነታትን ህዝብና ብዝተፋላለየ ደረጃታት ወጽዓታት ምብጽሑ ብድሕሪ ምርግጋጽ፤ አብ  ኤርትራ  መሰልን ማዕርነትን ኩሎ ም  ሃይማኖታትን እምነታትን ክኽበር ዋዕላ ወሲኑ።

 

 1. ኩለን ሃገራውያን ቋንቋታት ኤርትራ ማዕረ ኮይነን፣ ትግርኛን ዓረብኛን ዕላውያን ቋንቋታት ምዃነን ዋዕላ ኣረጋጊጹ።
 2. ዋዕላ መሬት ናይ ህዝቢ ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ ብዘይ ፍትሓዉን ርትዓዉን ሕጋዊ  ኣገባብ  ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ዝተመንዘዐ መሬት ብፍትሓዊ  መንገዲ ናብ  ዋናታቱ  ክምለስ ወሲኑ።

 

 ለበዋታት፤                            

 1. ዋዕላ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወለንታታት ዝምርኲስ ኮይኑ ባህላውን ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነት ዘኽብርን ከምኡ እውን ኩሉ ብሄራዊን ማሕበራውን መሰላት ዝውሕስን ስለዝኾነ እዚ ዋዕላ ብሓባር ናይ ምንባሩን ሃግራዊ ሓድነቱ ከደልድልን ምስ ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ ክስለፍን ይላቦ።
 2. ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ንምውጋድን ህዝብና ካብቲ ኣንጸላሊዎ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓንን፣ ኩሉ ዓቕምታት ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣንጻር እቲ ስርዓት ክቐንዕ ዋዕላ ተላብዩ።
 3. ኩሎም ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ፖለቲካዊ ውድባት፣ በርጌሳዊ ማሕበራት፣ ካልኣዊ ፍልልያቶም ብሰላማውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ክፈትሑ። ከምኡ እውን ተመሳሳሊ ራእይን ፕሮግራምን ዘለዎም ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ረብሓታት ህዝብን ሃገርን ንምርግጋጽ ሓድነቶም ከረጋግጹ ዋዕላ ተላብዩ።
 4. ቀያዲ ኣህጕራዊ ውሳኔ ምሕንጻጽ  ዶብ  ኤርትራን ኢትዮጵያን ንግብራውነቱ ብርቱዕ ጻዕርታት ምክያድ። ኩሉ  ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተፈጥረ ዶባዊ ግርጭታት ንሰላምን ርግኣትን ኣህዛብ  ዞባና ንምውሓስ ብሰላማዊ ኣገባብ  ክፍታሕ  ዋዕላ ተላብዩ።
 5. ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣካል እቲ ውጹዕ ህዝብና ብምዃኑ፣ ኣብ ሃገርና ሰላምን ግዝኣተ-ሕግን ንምርግጋጽ አብ  ጎኒ ህዝቡን ምስ ሓይልታት ደሞክራስያዊ  ለውጥን  ደው ክብል ጸዊዑ።
 6.  መላእ ማሕበረ ሰብ ዓለምን መሓዙት ሃገራትን ህዝብና ካብ መንጋጋ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ንምድሓን ተራኦም ክጻወቱ ንጽውዕ።
 7. ዋዕላ ንጉዳይ ስደተኛታት ልዑል ትኹረት ብምሃብ ኣብ ኩሉ ዝተሰደድሉ ኩርናዓት ዓለም ናይ ስደተኛን ዑቕባን መሰላቶም ክሕለወሎም ንማሕበረሰብ ዓለም ተላብዩን ጻዉዒት ጌሩን።

 

እዚ ዋዕላ እዚ፣ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ፣ ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ጉዳይ ኤርትራ ደው ምባሎም እናመጒሰ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ንምግልጋልን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሰላምን ቅሳነትን ንኽነብር ደገፎም ከደንፍዕዎ ንጽውዕ።

ሰክረታርያ

ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

ነሓሰ 9፣ 2010

ኣዲስ ኣበባ

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: